Foto Åsa Nenzen ©
Foto Åsa Nenzen ©

Styrelse

Gunilla Berglund
Ordförande och utställningsansvarig
 

E-post: flathams@telia.com

Britt-Marie Mallfors
Sekreterare och 
utställningskommitten 
 

E-post: britt-marie@calebris.se

Kristina Ek
Kassör
 

E-post: kristina.ek@ltu.se
 

Anna Vikström
Jaktprovsansvarig och Ledamot

 

E-post: vikstromanna2@gmail.com

Maria Lundholm
Ledamot och utbildningsansvarig
 

E-post: marialundholm65@gmail.com
 

Viktoria Lindström
Ledamot
 

E-post: sagovindens@gmail.com

Marie Wiklund
Ledamot, Jaktprovskommitten

 

E-post: missmatten71@gmail.com
 

Stina Nejden
1:a Suppleant
 

E-post: stina.nejden@gallivare.se

Veronica Holmqvist
2:a Suppleant och utbildningsansvarig
 

E-post: veronicaholmqvist@gmail.com
 

FRK Norr
Styrelsen 2022

 

Valberedning
Lisbeth Alakangas - Sammankallande
Pia Nerdrum
Lena Sundqvist

Revisorer
Karin Samuelsson
Maria Öqvist

Revisorsuppleanter
Christina Kero
Britt-Louise Åberg

Webbansvarig
Britt-Louise Åberg
E-post: webbmaster.norr@frk.nu

background-color: #C7BC86;