Foto Åsa Nenzen ©
Foto Åsa Nenzen ©

RAS 2020-2024

På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001, fattades det beslut om att det för varje hundras ska finnas en sk. rasspecifik avelsstrategi (RAS). Broschyren finns digitalt att läsa nedan. 

background-color: #C7BC86;